Роганська селищна рада

Добровільне об’єднання територіальних громад

Рішення XL сесії VI скликання Роганської селищної ради щодо ініціації об'єднання Територіальних громад 

рішення XL сесії

 

Положення

про порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених

законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

від 05.02.2015 №157-VIII

1. Це Положення визначає механізм проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII (далі – Положення). Положення є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання на території Роганської селищної ради Харківського району Харківської області, розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.

2. Метою цього Положення є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, про добровільне об’єднання територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району з суміжними територіальними громадами.

4. Реалізація цього Положення направлена на вирішення наступних задач:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району з суміжними територіальними громадами;

- з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- прийняття рішення з обговорюваного питання.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району, залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування.

6. Громадське обговорення передбачає:

1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення,

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питань громадського обговорення;

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Громадське обговорення пропозицій здійснюється з метою забезпечення дотримання принципів добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, визначених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, зокрема: конституційності та законності; добровільності; економічної ефективності; державної підтримки; повсюдності місцевого самоврядування; прозорості та відкритості; відповідальності; та забезпечення умов об’єднання, визначених Законом, зокрема: не допущення існування у складі об’єднаної територіальної громади іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування; нерозривності території об’єднаної територіальної громади, межі якої визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися; розташування об’єднаної територіальної громади в межах території Харківської області; врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; забезпечення якості та доступності публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, на рівні не нижчому, ніж до об’єднання.

8. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, громадські збори, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, дебати, Інтернет-конференція, електронна консультація та інше) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

9. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківсьського району Харківської області (Роганська селищна рада) з суміжними територіальними громадами можуть бути:

1) селищний голова Роганської селищної ради Харківського району;

2) не менш як третина депутатів від загального складу Роганської селищної ради Харківського району;

3) члени територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району Харківської області (Роганська селищна рада ) в порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст );

5) сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади;

6) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради відповідної суміжної територіальної громади;

7) члени суміжної територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

8) органи самоорганізації населення відповідної суміжної територіальної громади (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної суміжної територіальної громади).

10. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.

11. Селищний голова Роганськлї селищної ради Харківського району забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.

У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

12. Організацію громадських слухань у сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району з питань, визначених цим Пооложенням, здійснює селищний голова Роганської селищної ради Харківського району.

13. Селищний голова Роганської селищної ради Харківського району забезпечує:

- призначення осіб, які забезпечують роботу з громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

- оприлюднення інформації про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;

- реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості;

- підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;

- оприлюднення результатів громадського обговорення.

14. Рішення про проведення громадського обговорення приймається селищним головою Роганської селищної ради Харківського району. Селищний голова приймає рішення про дату, місце та час проведення громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є Роганський селищний голова).

15. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та початок процедури громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації у засобах масової інформації, що поширюються (розповсюджуються) на території Роганської селищної ради Харківсьського району, а також розміщення на офіційному веб-сайті Роганської селищної ради.

16. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце і строки громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення;

5) інформацію про посадову особу (осіб) Роганської селищної ради Харківського району, відповідальну за організацію громадського обговорення;

6) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (у разі їх наявності).

17. Особи, які забезпечують роботу з громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад призначаються селищним головою Роганської селищної ради Харківсьського району.

18. Підставою для подання пропозицій, зауважень щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад є повідомлення про початок процедури громадського обговорення.

19. Пропозиції, зауваження тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які є членами територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківсьського району Харківської області (Роганська селищна рада Харківського району);

2) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на територію сел.Рогань та сел.Комуніст (Роганська селищна рада Харківського району);

3) депутати Роганської селищної ради Харківського району.

20. Пропозиції, зауваження подаються протягом 5 (п’яти) днів після опублікування інформації (оголошення) про проведення процедури громадського обговорення.

21. Пропозиції, зауваження тощо, подані особами, не визначеними пунктом 19 цього Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

22. Пропозиції, зауваження тощо подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом особи, а для представників органів самоорганізації та депутатів – додатково із зазначенням своєї посади або посиланням на статус депутата, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.

23. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду таких пропозицій, повідомляють через офіційний веб-сайт Роганської селищної ради Харківсьського району про місце подання таких пропозицій.

24. Пропозиції, зауваження тощо, викладені у письмовій формі, підлягають реєстрації і розглядаються у 7-ми денний строк. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.

Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не розглядаються.

25. Громадське обговорення у визначеній організатором згідно цього Положення формі проводиться в день, визначений селищним головою Роганської селищної ради Харківського району.

Під час такого обговорення доповідається пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, що є предметом обговорення, отримані пропозиції, зауваження членів територіальної громади сел.Рогань та сел.Комуніст Харківського району з цього питання, результати їх розгляду.

26. За результатами громадського обговорення ведеться протокол.

Протокол повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про:

- тему, час і місце проведення громадського обговорення;

- кількість учасників обговорення;

- ініціатора пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

- організатора обговорення;

- теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення;

- пропозиції, висловлені в ході обговорення;

- результати голосування у разі його проведення;

- звернення та рекомендації учасників обговорення тощо.

Протокол готують у 3-х примірниках, один з яких передається на зберігання до виконавчого комітету ради, другий- представнику ініціатора, третій примірник вивішують для ознайомлення на інформаційному стенді ради.

Протокол громадського обговорення підписує головуючий та секретар і подається секретарю ради не пізніше 3-х робочих днів після проведення громадських обговорень. Усі зауваження та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені. Рекомендації та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

27. Організатор громадського обговорення протягом 2-х робочих днів після закінчення строку розгляду пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

28. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється у 10-ти денний строк шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті Роганської селищної ради Харківського району.

29. Після завершення громадського обговорення пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад подається до Роганської селищної ради Харківського району на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.